Esu 53451 Programmemeur Loco avec Adapteur USB - Neuf Embalage D'Origin


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Etereal av Tau Empire -soldaten målade actionfiguren miniatyrWarhammer 40K

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
ESU 54599 Loke Sound V4.0 XL Multi Pin Terminals, I och G - profiler
Etron Stereo Camera - EX8029

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenETT FIGUmänT FÖR VARIASBILLA ÅTGÄRDER Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Ett gott leende Haganai Jag har inte många vänner Sena Kashiwazaki PVC figur
Ett litet resepaket av Plajärnväg Enoden JP

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Esu 54689 2 Pcs Locomotive Driver Micro V4.0 Next18 Nip

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
ESU 55474 MS V4 klass 25 Diesel DCC Ljudavkodare 21 Pin söder West Digital

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Ett sällsynt Leader -hkonstskit av en Porsche 550 bilrera.lådaningEtt stycke 6.3 Rguldnoa Zguld DXFThe Grandline män Volym 12 JPvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
ESU 55483 V4 klass 50 Diesel DP2 DCC Ljudavkodare 8 Pin söder West Digital
Ett uns av hkonsts -STATUE RUFFY LUFFY GEAR TrödJE HAKI ELEPHANT GUN PRE -ORDER

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Ett 12 förundras Movie Thor Ragnarok Gladiator Hulk Action Figur Mezco 1 12 20cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Eureka Legends (ITALIEN) NM - M grön Sällsynt magi MTG bilD (ID) ABUspel
Esu 58410 Loke Sound 5 DCC MM SX M4 Leerdecoder 8 -pin NEM652,Neu OVP
Eurographics Gud Speed av Edmund Blair Leighton 1000 Bit Jigsaw pussel

På tisdagen godkände ministerrådetEurostil Heaathcliff och SONJA TELEFONE leksak MIB, 1983 Made in Evangelion 3.0 Eva -02 Gamma Real Action Hero begränsad Edition MedicomEvangelion Rei Ayanemi Wonder Showcase Plus Staty den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Event Begränsad fordon Plajärnväg Expo i TOOKYO begränsad Lid bil 65533; Break5533; klar färg (röd)
EverEkonsth EE33751 EZAir Rangi Inflygagatbar stol

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenEVO Gundam 1 100 MG RGC -80 GM CANON hkonsts Congrönion Original Kit anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

ESU 58410.S0829 L5 SR Q1 0 -6 -0 Steam Loco DCC Ljudavkodare 8 -Pin U Drive SWD