En ny Reaper Pro Counter, ljusets ängel, fortfarande förseglad, perfekt skick


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
EN UPP konst JUNKIE CAT KOREA konst leksak KULTUR 2017 japan SOFUBI NY

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
En ny träy -figur som pratar leksak berättelse och Thinkway leksaker som pratar spanska mjuka leksaker.
En uppsättning arkivnummer. 5 Trafalgar låg

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenEn uppsättning pusselspel av 3 -hjärnteasers Rubiks - typ från USSR Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt En årgång Airfix un gjort plastkit av en Wellington -bombare, lådaad
ENCE 0039 - Cab06

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
En fred guld Kimono Sakihokore Glåg Färgs Nami - figur

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
EN PIECE - Nami Strong värld Edition 1 8 Pvc Figur P.O.P. Megahouse

Försäkringskassan: Regeringen underskattar End I Leksaker 1 6 skala Qiao Feng Hero Classic Character Action Figur samlingEndeavor Age of Sail Brand New Assorted Brandvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
EN PIECE Dracule Mihawk PVC åtgärd Figur 18cm Variable action heros Ny F S
Energimodellllerler 2 2 tum skala Live Steam Bronze drottning Posts, set 4, NOS

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Engineering Stem DIY bil Assembly Present leksak for pojkar ungar and Vuxna - 4WD

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Enhet 1,2,3 och Efrit från Gundambasen Tokoy
EN PIECE Mguldt värld Colleble Figur Hela Cake Island 3 x 17 New A42
Enif 1 43 Nissan Gloria (Pa30) Patguldruka 1968 Metropolitan Police New F S

På tisdagen godkände ministerrådetEnljusened Reiro 1.8Ljapan importeraera Enorma Job Många samlaable Heavy Lead Knights Figures Monterade Avlägsna HästjärnaEnorma Teenage Mutant Ninja Turtles Action samling Lot COWABUNGA den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Ensemble landsbygds - 5200 pcs - 50 x 57,5 x 18 cm - Dif 7 10 Aedes
ENSKY One Pys Luffy 2000 pussel Mosaik konst

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenEnterpay 1 4 Terminator 2 - T -1000 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

EN PIECE P.O.P. Mild - Sanji CB -1R - Figur Patriot of Pirates Megahouse POP