Bird and Mercenaries 35mm Knight modellllerler läderlappen Miniatyr spel Dc Universum Merca


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Blåa MAGI (MAGI) av icke -mountade alfan NM

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Bird Maiden, BGS 9.5, PSA 10 kvalitet, ljusversion, Arabiska nätter, MTG, magi
Blade 200QX Huvudstyrelsen BLH7701

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBlade Nano Qx Rtf Micro Quadcopter, Mod 2 - Blh7600 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Bladen från Khorne Stkonst samlaing Daemons of Khorne Miniatures
Blåmärken med fint målat Lady Justice Bunde magnetiserad och hkonstsbaserad

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Bishojo Senshi Sailor Moon Förste chef Sailor Moon's Woherrar kvinnor 'flickor Union

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Bishoujo Kokobukiya Phoenix NEW förseglade X -män

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Blandad årgånglot Lead Metal bilrigage Horse leksaker Pkonsts Målade brandman CherubBlanka tärningar - 12mm - rödvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Bishoujo Wonder kvinna PVC Staty 1 7 skala New 2011 Kotobukiya DC serier
Blast Shoot Beyblade blå Metallic Gaia Dragoon Strongest Blader begränsad Edition

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Blech -bil, Militar Jepp, Militar, Aprox.31 x 15 X 16cm (8)

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. BLI 4961 PRR P70R, Toscans röd w Buff Letting & Stripes, 4 -Bil Set, HO
Bitar och bitar - 1500 Bit i pusslet Caddy -Porta -PusselJigsaw Caddy - Pussel
BljusSteel Colossus x1 - FOIL - Mirror Besieged - MTG

På tisdagen godkände ministerrådetBLITZway 1 6 10601 Hunters Day Efter WWlll BERBAKA ZV.TT -0 Action Figur leksakBlixten Mcdrottning (bilar 3) Chogokin tärningskast modellllerlerBlocs in the East The Russe Campagne de 1941 - 45 - English, New den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
BLOD BOWL -gruppen FÖRESLAGNA C -kommissionen att förordna
Blodmästjärnae, Herald of Chorne of Chaos Daemons målade actionWarhammer 40K

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBlood Bowl 3 e Ed Orc Team anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Bitar och bitar (Jumbo Storlek träen Pusle Plateau -Smooth Fibersboard Work Surface)