Corgi 76601 Scania Refriskrated låda Tjärnväger H.E. Payne Ltd Ed. nr 0002 of 4000


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Corgi CC13786, Scania R Highline promänading Floor Tjärnväger, Malcolm Logistics, 1 50

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Corgi 76801 MAN konstic Platform Tjärnväger Sheeed Load STILLER Ltd Ed. 0005 of 4000
CORGI CC15807 Mercedes MP4 Curtainside, Caledonian Logistics

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenCorgi CC96603 Firar 40 -åriga stjärna Trek U S Enterprise D Rare Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Corgi Classics 22504 Bedford TK Platform Lorry med Container Load Guinness
Corgi samling Route Master grön tärningskast Colleptible buss Replica

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Corgi 9843 Burlington Tjärnvägways gul 743 buss Pre - Production Katalog modellllerlerl

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Corgi AA27403, Gloster Meteor F.1, EE216 YQ -E, T.D. ”Blixtr5533;65533;Dixie 65533;”.65533; Dean, RAF nr.616 Squ

Försäkringskassan: Regeringen underskattar CORGI DIICAN EDDIE STOBkonst CC13749 SCANIA R KURTIANSIDE TjärnvägERCorgi Fishbowl Lionel City Transit buss GM 5301 Ny i låda 54302 w speglar &bildvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Corgi AA32013 Hurricane MkIIB Z5526 GQ -37 Ryssland Sept 1941 Ltd Ed 0001 av 1860
Corgi gråhound Tnm &O MCI 102 DL3 Die -Cast buss 1 50 skala

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Corgi Jaguar MkX - Metallic Cerise - A B

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Corgi Juniors sällsynta Chevrolet Van - Arabian seriemodellllerl - i vitt med segellogotyp
Corgi AA34107 HAWKER SIDDELEY Buccaneer S.2B RAF Laarbruch, Tyskland 1971 1 72
Corgi leksaker 443 Plymouth -U.S Mail med originalruta ESTADE FIND Look

På tisdagen godkände ministerrådetCorgi Lotus Evora 1 43 skala BilCorgi Mini Marcos GT 850, utmärkt villkor i bra originalrutaCorgi OM46307b - 1 76 skala Routemaster - Scottish Clydeside den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Corgi Premiums Thwaites Dumber Alldrive 9 ton Front Tip Ltd Ed. 0001 of 1000
Corgi leksaker - årgång Metal modellllerler 239 - VW 1500 Karmann Ghia - (Corgi 32)

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenCorgi leksaker 159 Cooper Maserati F1 tävlingsbil tillverkad i Gt Storbritannien 1 43 skala NMIB anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Corgi AA36409, Eurofighter Typhoon T.3 ZK380 nr.2 (AC) Squadron - 100 år av den