Conjärnväg GE U30B Locomotive ståard DC HO - Prödo 2000


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
COOmodellllerEL NO.PE008 Samurai Soldier röd Armor Ashigaru 1 12 skala Figur

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Conjärnväg järnvägroad GE Dash 8 -40C Diesel Locomotive 6048 Atlas 9627 DCC Sound HO
Coomodellllerl 1 12 NO.PE006 Palm empirs ståard Version Figur

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenCOOTIE 1950 -talet Spel av cootie Schaper oanvänd fabrik förseglad Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt CORD -0570 ­Confederate Firing Line (6 Figures) ­ACW ­Frontline ­54mm Metal
Cord L 29 Spider ljus blå 1929 tärningskast modellllerlbil Solido 1 43

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
constructo 1 35 skala trä Eagle, American Fishing båt 1750

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
constructo 80565 1 88 Dominica 3 -Masted Ship With Paint Plastic Hull, NY

Försäkringskassan: Regeringen underskattar COREL SM23 BARCA modellllerlerlo imbrocezione Nave ammiraglia H.M.S. VICTORIY scala 1 50CORGI - förundras Heroes - SPIDER -MAN 1 12 skala Metal Sculpture - Ltd Ed of 2500vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
constructo 80843 1 84 LA FLORE KIT
CORGI 1 50 - HERITAGE EX70905 RENAULT JL20 FORGON - WAGNER - och BonneFOIS

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Corgi 1 50 SCANIA R R ÖRLIG FLOR - MOTWARD cc13752

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. CORGI 1 76 - 97839 LEYLAND PD1A - EASTERN COUNTIES OMNIbuss CO LTD.
constructoR modellllerLER - 1 18 - PORSCHE 911 991 bilRERA S MkonstINI - 2014 - WAX0210
Corgi 1105 Berlinet Horse Transporter National tävlings Stables lådaade med hästjärna

På tisdagen godkände ministerrådetCorgi 2014 Mercedes Benz bil Transporter in Original låda Från 1979CORGI 251 HILLMAN IMP blå s proposition m fram65533;65533;65533;COMME NEUF, sans boite, voir fotos.Corgi 309 1960 s Aston Mkonstin (tävling) DB4 Mint i Nära Mint låda den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Corgi 394 Whizzwhies Dathsun 240Z I sin ursprungliga ruta - Nära Mint årgång modellllerlerl
CORGI 497 ORIGINAL 1966 MAN FRÅN UNCLE S THRUSHbussTER, TRADE låda

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenCorgi 95904 James Bond 007 samlaor set Gyrocopter, DB5, Jaguar XKR & 2 Figures anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Contact Tube 13g, av plast