BACHMANN HO skala 1 87 DELUXE THOMAS W ANNIE OCH CALARBELUTBILDNINGB644


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bachmann N skala 66455 Northern Pacific SD45 - DCC Sound Value

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
BACHMANN HO skala 1 87 ES44AC W SND CRB65409
Bachmann N skala Steam Locomotive Consolidation 2 -8 -0 & Tender

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBACHMANN OO 31 -801 93XX KLASS MOGUL G.W.R. GREN 9319 ANVÄNT lådaED (OO392) Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Bachmann Oo Gage Northern järnväg Klass 158 31 -514
Bachmann OO Gauge Mogul 5321 Fire Irons Coal Crew Sound och Weatherd (tidigare ägd)

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
BACHMANN HO skala 1 87 MAATEHkonst STATIONB35901

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
BACHMANN HO skala 1 87 USRA 0 -6 -0 MED UPPB50603

Försäkringskassan: Regeringen underskattar BACHMANN RAIN KING HO TÅG SET...Bachmann Scene Scapes Falsk Front hkonsts byggnad - Windsor varmel - HO skalavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
BACHMANN HO skala 51802 NEW YORK CENTRAL ALCO 2 -6 -0 STEAMMOTOR OCH TENTER SUND
BACHMANN SKALE MOTORERAD TURBILITET NY I låda

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bachmann Spectrum HO 2 -10 -0 Ryska dekapod ATSF utmärkt

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann Spectrum The Continental Mid -West
BACHMANN HO skala CP järnväg SD40 -2 MED DCC och SUND NY I låda
Bachmann Thomas och vänner Maithwaite Station HO skala

På tisdagen godkände ministerrådetBachmann Trains Thomas and vänner Paxton 58817Bachmann Williams 22905 CB &Q Burlington Route Poweröd Diesel DummyBACHMANN -32 -533 KLASS 55 D901 ST.PADDY BR TVÅ TONE grön (WEATHEröd) L O den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Badger Air -Brush Airbrish Acc 2020 och Patriot 105 Airbrish Set w Hos MINT
Bagage från DMS leksak Hospital

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBaker The magi Humming Top anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

BACHMANN HO skala GP38 -2 NORFOLK &söderHERN MED DCC NY I låda