Bachmann HO Santa Fe 4 -6 -2 ljus Pacific [DC DCC Sound 52803


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bachmann N 2 -6 -2 Prairie SOU grön BAC51572

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Bachmann HO Santa Fe flygagaer Tåg Set klar att köra w Atlas Dieselmotor
BACHMANN N skala 2 -8 -0 DCC WPB51351

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBACHMANN N skala S4 DCC PÅ BRD WMB63151 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Bachmann OO 31 -327 BR grön Cravens klass 105 Bil DMU Halvgula Ends
Bachmann OO Gage klass 40

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
BACHMANN HO skala 1 87 2 -8 -0 DCC SND VAL SOUB57901

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
BACHMANN HO skala 1 87 72 HEAVYVIKT COMBINE NYCB13604

Försäkringskassan: Regeringen underskattar BACHMANN OO GAUGE LMS JUBILEE KLASS 4 -6 -0 TEN LOCO 5699 GALETEA SÄRSKILD UTFORMNINGBachmann järnväg King Santa Fe EMD GP40 HO skala Electric Train Set 130 Delarvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
BACHMANN HO skala 1 87 EMD E7 -A DCC MED SUND NYCB66604
Bachmann Scene Scapes H O byggnad Single Stall Shed 35115

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bachmann söderern Pacific Dayljus GS4 -8 -4 - H0 - Tender Endast

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann Spectrum HO 80406 EM -1 2 -8 -8 -4 Loco w Tender Painted, Unletröd
BACHMANN HO skala 1 87 PCC STREETbil SAN DIEGOB60501
Bachmann Steam Locomotive Union Pacific 2 -8 -2 Mikado & Vanderbilt Tender 54551 N

På tisdagen godkände ministerrådetBachmann -Thomas The Tank EngineBachmann tränar Thomas och Vänner - Coal Wagon med last.Amerikanska leksakerBachmann Williams O Gage EMD SD90 3 -järnväg Sound Norfolk söderern NS Reading 1067 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
BACHMANN'OO 'GAUGE 32 -381 EWS'TY HAFAN' KLASS 37 4 DIESL LOCO lådaED
Badger modellllerlerl 200 -3 Syphon Feed 200 Series Precision Airbrish with Gas Can

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBahama Kendama Amazing Aluminum Kendama - Full Storlekd - Obehandlad Aluminium V.3 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

BACHMANN HO skala 1 87 USRA 0 -6 -0 W Tndr ATSFB50604