Bachmann HO Philadelphia Transit Co PCC Streetbil DCC Sound 60503 NY


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
BACHMANN MOUNTAIN LOKAOMOTIVE ITEM NO.81607 från japan

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Bachmann HO RS3 w DCC & Sound Value SB BAC63907
BACHMANN N skala 2 -6 -2 W TEN SOU GRÖNB51572

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBachmann N skala Locomotive Baltimore och Ohio Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt BACHMANN ON30 DCC järnväg buss &TjärnvägER W INT grönBRIER & BIG RUN LUMBER CO 28457
Bachmann OO Gage 32 -99Y klass 66 Diesel 66301 Fastline järnväg Express Exklusiv

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
BACHMANN HO skala 1 87 4 -4 -0 AM DCC NCRR W LOADB52706

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
BACHMANN HO skala 1 87 72 'HÄLSOVIKT OBSERVATION bil ATSFB13801

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Bachmann OO Gauge Ivatt 2MT 46521 Blossom Renamed Omumbelad (32 -825)(Tidigare ägd)Bachmann -Porter 0 -4 -2 w DCC -Spectrum (R) -- grönbrier och Big Run Lumber Co.vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
BACHMANN HO skala 1 87 EMD GP50 DIESL SÖDRAB61205
BACHMANN skala SD45 NORR PACIFIK MED DCC och SUND NY I låda

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
BACHMANN SKALE GG1 PRR TUSCAN MED DCC och SUND NY I låda

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann Spectrum HO 80103 Baldwin Modern 4 -4 -0, söderern (DCC Equipted)
BACHMANN HO skala 1 87 PCC STREETbil PEB60502
BACHMANN SPEKTRUM GP30 LOKAOMOTIVE HO SKALE UNIONENS PACIFIKA EXEKTENT

På tisdagen godkände ministerrådetBachmann Thomas Operating Windmill BAC45241Bachmann Trains Yard Boss N skala Ready -to -Run Electric Train Set24014 -BTBachmann Williams O E -Z Street Expressway Set New NIB 00341 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
BACHMANN'OO '32 -640Z KLASS 491 (4TC) ENHET 416 BR blå BRAND NY lådaED
Badger Basket Täckt Kongrönible Cedar Sandlåda med två bänksäten Cedar Sandb

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBahama Kendama Amazing Aluminium Kendama - Full Storlekd - raw Aluminium V.3 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

BACHMANN HO skala 1 87 THOMAS DIESL MOTOR MED flygagaGGANDE ögonB58802