BACHMANN HO GP -40 SOO LINE ROAD DC ELLER DCC MED SUND VALUE NY N R


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
BACHMANN -klass 66 DRS nr.66412 DCC SUND FITTAD ----- LÄGRE PRICE

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Bachmann HO Jingle Bell Express tågset 00724 NIB Bachman H -O
Bachmann med DCC, Three Rivers Steel - On30.

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBachmann N ljus 4 -8 -2 w Econami DCC So BAC53453 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt BACHMANN N skala DASH8 -40CW DCC SANTA FEB6752
Bachmann O varm Dog stå BAC5306

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Bachmann HO New Jersey Transit - PCC Streetbil DCC Sound Value 60506 NY

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Bachmann HO NS EZ Command Wye Manua BAC44134

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Bachmann OO Gage 31 -586 klass 70 Diesel 7003 FreightlinerBACHMANN OO GAUGE ELIZABETAN TÅG BEGRÄNSAD UTBILDNING nr.0731 Of 1000vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Bachmann HO Philadelphia Transit Co PCC Streetbil DCC Sound 60503 NY
Bachmann -Porter 0 -4 -2 w DCC -Spectrum (R) -- grönbrier och Big Run Lumber Co.

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bachmann Scene Scapes Falsk Front hkonsts byggnad - Windsor varmel - HO skala

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann söderern Pacific Dayljus GS4 -8 -4 - H0 - Tender Endast
BACHMANN HO skala 1 87 0 -6 -0 DCC MIDWEST QUARYB52103
Bachmann Spectrum HO 83405 Modern American Alco Richmond Loco 4 -4 -0 DCC

På tisdagen godkände ministerrådetBachmann T &F Celebration Thomas w flygagattning Eyes HO 58740Bachmann Thguldughrasd Train Set HO 00691Bachmann tränar Thomas och vänner Tidmouth Sheds with Turnbable den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Bachmann, 0 -6 -0 med DCC, Målad, Olastad, On30
Bad Moon (Nära Mint English) - Unbegränsad - MTG

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBadlands (MTG) EX MTG Obegränsad magi anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

BACHMANN HO skala 1 87 4 -6 -2 PACIFIK SANTA FEB52803