Bachmann BAC68801 HO GP35 w E -Z App, BNSF


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bachmann HO Chattanooga 155 Komplett uppsättning nya i originalrutan

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Bachmann BAC68802 HO GP35 w E -Z App, PRR
Bachmann HO Harvest Express train 00735 NIB Bachman H -O NEW

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBachmann HO Pacific flygagaer Tåg Set Bac00692 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt BACHMANN HO skala 1 87 4 -4 -0 AM DCC W LOAD W &AB52705
BACHMANN HO skala 1 87 MOTORSHEND DOUBLE STALLB35116

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Bachmann BIG HAULERS North stjärna Express G skala rödo att köra Set 9041

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
BACHMANN BR 3MT TANK 82005 (DETALJERAD LINSIDE WEATHEröd) 31 -976

Försäkringskassan: Regeringen underskattar BACHMANN HO skala D &RGW F7 A dieselpost 63707 OCH F7 B -dieselpost 63807Bachmann HO skala Train Set Digital Commander 00501vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
BACHMANN BR GREKD KLASS 254043 DIESL (DETALJERAD TULLVÄDERAD) 32 -331
Bachmann Ho Train and järnvägroad samling, 5 Tågset och järnvägroad.

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
BACHMANN KLASS 411 FYRA bil CEP ELECTRIC MULTIPLE ENHET DCC rödAN MINT KONDITIONEN.

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann klass 57 312 Diesellokomotiv i gult färgschema för järnvägsnätet.
Bachmann Branchline 31 -661DS klass 47 3 47346 i BR Civilingenjörer ”Dutch ”- DC
Bachmann modellllerlerl Maker MM014 25 Materiell modellllerlverktygsuppsättning BNIB

På tisdagen godkände ministerrådetBachmann N skala 66455 Northern Pacific SD45 - DCC Sound ValueBachmann Ol Smokey Train Set HO FS (”65533 ”);65533;Sullys hobbies 65533;(65533;);BACHMANN OO GAUGE 31 - 275 ( BEGRÄNSAD Edition ) ROYAL SCOTT den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Bachmann Pacific flygagaer HO Tågset
BACHMANN skalaMD F7 -B DCC GNB63852

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBachmann Spectrum 27391 On30 Skeleton Log bil Set w Logs NIB anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

BACHMANN BRANSCHLINE 31 -958 -100 Locomotive KLASS A4 4 -6 -2 GUILLEMOT