Bachmann 58815 HO Thomas Oliver med Rörande ögon


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bachmann BAC65608 HO GP7 w DCC & Sound Value, PRR

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Bachmann 58818 GRUMPY DIESL W RÖR EYES
Bachmann Baldwin 2 -8 -0 DCC Sound Value Equipted Locomotive - Santa Fe

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBACHMANN BR IVAT flygagaGANDE PIG 43096 (DCC FITTED) LINSIDE WEATHEröd 32 -579 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt BACHMANN C -19 G -skala RIO GRAND söderERN OCH TEN 83197 NEW IN låda
BACHMANN DRS KLASS 37688 KINGMOOR TMD (DETALJERAD LINSIDE WEATHEröd)

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Bachmann 60914 SD40 -2 NYS &W 3018 w DCC, HO 02289609140

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Bachmann 61120 HO Belt Line EMD GP38 -2 Diesel Locomotive DCC

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Bachmann EZ Command DCC kontrollsystemBACHMANN G SCALPERCY W flygagaTANDE EYES DCCB91422vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Bachmann 61718 EMD GP38 -2 Diesel Loco järnväg America HO skala
Bachmann H2 -klass Atlantic 2421 söder Foreland SR Olive 31 -920 –fri Shipping

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bachmann HO 51810 Alco 2 -6 -0 Mogul Steam Loco Union Pacific (w DCC & Sound)

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann HO Canadian National 60313 Alco Mogul 2 -6 -0 Med ljus DCC rödo 51709
Bachmann 63153 N skala ALCO S4 Switcher DCC Equipted NYC System P &LE
Bachmann HO N &W 4 -8 -4 CLS JDCC BAC53202

På tisdagen godkände ministerrådetBACHMANN HO skala 1 87 2 -8 -0 DCC SND VAL SOUB57901BACHMANN HO skala 1 87 SD70 ACE MED SUND IT NSB66006BACHMANN HO skala PETER WITT UNGDOCKADE FULLSAMT INTERIOR OCH ljusS ITEM den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Bachmann HO The DeWitt Clinton Train Set 00641 NIB Bachman H -O
Bachmann klass 43 Warship D865 ”Zealous ” i BR Maroon 32 -065 (SE BESKRIVNING)

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBachmann -klass GS4 -8 -4 w Sound & DCC -- Södra Stillahavsområdet (järnvägfan Versio anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Bachmann 63503 HO Burlington Northern GP40