Bachmann 32 -781B klass 37 0 37041 i BR blå huvudkod BNIB från C34LG


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bachmann 58603 N Thomas och vänner Rusty Locomotive

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Bachmann 32 -784 klass 37 0 37242 Mainline blå (Weatherd) 21DCC NY
Bachmann 60536, HO skala, Cable bil w Grip Man - grön & Tan

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBachmann 62417 HO skala COTTON BELT GP7 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Bachmann 63751 N skala B &O F7 -A DCC utrustad
Bachmann 65409 HO GE ES44AC CONDIAL ORGAN

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Bachmann 32 -860 ståardklass 9F nr 92211 BR (SR) Large tender OO Gage

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Bachmann 32 -903 klass 108 DMU 2 bil BR vit blå Greater Manchester PTE. Förseglat

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Bachmann 6702 N Amtrak Sieherr ACS -64 - DCC LjudBachmann 68902 HO skala E - Z App Smkonst Phone Kontrollerat New York Centralvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Bachmann 32 -939DS klass 150 2 150236 Arriva Trains Wales 2013 Livery DCC Sound
Bachmann 91402 Percy the Small Engine

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bachmann 98206 G Data Endast 3 -Bay Steel Hopper (oxid)

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann BAC65607 HO GP7 w DCC & Sound Value, RDG
Bachmann 33 -510 Liceramänte Desgastado Rastrillo de 4 Mos Gasolina Tanque Vag 675533;65533n;
Bachmann BR NCB Industrial Steam Shunter klass 3F WEATHEröd Look DCC Ready

På tisdagen godkände ministerrådetBACHMANN BRANSCHLINE 31 -958 -100 Locomotive KLASS A4 4 -6 -2 GUILLEMOTBachmann Electric Train HO skala Budweiser Clydesdales Beer Refriskrator bil 51 'Bachmann G Los Angeles järnvägway 91702 Peter Witt Streetbil 1 29th SUPER SALEHerregud den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
BACHMANN H0 32 -325 LOOMOTORA DI FRALL555533;65533; SEL DIGITAL BO -BO KLASS 25 1 D5211 NUEVO NYA
Bachmann HO 63403 Alco S4 Diesel Loco, Penn järnvägroad w DCC & Sound

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBachmann HO EZ Siduppsättning Fraght Tran BAC44333 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Bachmann 35 -075 klass E4 0 -6 -2 nr 579 LBSC Umber