Bachmann 31 -427A OO Gage klass 411 4 -Bil CEP EMU i BR blå & grå


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bachmann 32 -750 klass 57 008 Freightliner Explorer

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Bachmann 31 -450D Br svkonst 2 -6 -2 Ivatt Clase Tank Loco 41324 mänta en Caja Nq
Bachmann 32 -790ADS klass 37 012 Loch Rannoch BR Large Logo blå (DCC -Sound)

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBACHMANN 32 -935Z LTD EDISTION MERSEYjärnväg 150 KLASS 2 bil DMU Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Bachmann 35 -353 BR ståardklass 4MT tank 8015 BR Grön
Bachmann 38 -627 FGA Freightiner Wagons x2 BR blå med maritima containers NEW

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Bachmann 31 -591 Diesellok klass 70 70805 Cola järnväg Spur 00

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Bachmann 31 -626 BR 0 -6 -0 klass 3F Tender Locomotive 43762 dc monterad

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Bachmann 4 -8 -4 Union Pacific HO 53502289535029Bachmann 45241 HO Drift Windmill Kitvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
BACHMANN 31 -653Y KLASS 47 7 47708 WAVERLEY BR SCOTRIL UTESLUTANDE
Bachmann 51405 Santa Fe Baldwin 4 -6 -0 DCC Soun

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bachmann 53103 HO American fridom Train Dayljus GS4 4 -8 -4 och Tender DCC

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann 58602 HOn30 tärningskast Narrow Gage Rheneas Thomas Locomotive
Bachmann 31 -691 Dampflok LMS Stanier Mogul 42969 BR Spur 00
Bachmann 61117 HO GP38 -2 NS 5612 w DCC 02289611174

På tisdagen godkände ministerrådetBachmann 63309 HO skala ALCO S2 CP järnvägBachmann 6605 VIRGINIAN - NS Heritage Diesel - SD70ACE - DCC Sound HOBachmann 67603 - EMD GP30 söderern Pacific DCC Sound Value - HO skala den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
BACHMANN 89793 D & RGW COMBINE W METALHJULER OCH ljusING
Bachmann Alco S -2 Western Pacific DCC rödo NIB

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBachmann BAC68604 HO RS -3 w E -Z App, B &M anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Bachmann 31 -728 GWR 3700 Klass 3708 Killarney Great Western WSL