BACHMANN 00 GAUGE - 31 -377 - KLASS 416 2EPB EMU 6238 BR blå - och GRÖN - lådaED


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bachmann 31 -425A klass 411 4CEP 4 bil EMU Sent SR Grön OO Gage

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
BACHMANN 00 GAUGE - 32 -028 - KLASS 20 DIESL D834 BR GRÖN INDIKATOR lådaER
Bachmann 31 -590 klass 70 7015 Freightiner NY

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBachmann -31 -661DS Diesellok klass 47 3 47346 BR Dutch Livery Digital Sound Spur Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt BACHMANN 31 -783 MODIFIERAD HALLKLASS LOKAOMOTIVE BRAND NY
Bachmann 32 -007 Hall Class No 4920 Dumbleton Hall GWR grön OO Gage

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
BACHMANN 00 GAUGE - 32 -389 - KLASS 37 421 COLAS järnväg DIESL - NY lådaED

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
BACHMANN 00 GAUGE - 32 -525NRM - KLASS 55 002 KOYLI KINGS EGET ljus NRM PRESERAD

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Bachmann 32 -120 klass 08 13287 BR Vanlig grön tidig emblem OO GageBachmann 32 -301A Collett bras 3212 BR Early Emblemvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
BACHMANN 00 GAUGE - 32 -550K - A1 KLASS TORNADO STEAM GREEY 60163 KOLLECTORS NYA
BACHMANN 32 -393DSKLASS 37, 37884 EUROPOENIX LOKOMOTIV (DCC -SUND) – 00 GAUGE

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bachmann 32 -561 Dampflok klass A1 60122 Curley BR Spur 00

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann 32 -755 Set gebaut Network Zug Klasse 57 3 Lokomotive 57312 ungebraucht
BACHMANN 00 GAUGE - 32 -976Z - KLASS 66 418 EX DRS DEBRANDD DIESEL WEATHER NEW
Bachmann 32 -902A klass 108 2 bil DMU BR blå grå DCC rödo OO lådaad (L)

På tisdagen godkände ministerrådetBachmann 35006 HO skala Industrial tillförsel Warehouse Falsk Front hkonsts byggnadBachmann 39 -600 SE &CR 60's Birdbure Brake Composite Lavatory Dark Lake OO HOBachmann 44914 EZ - kommandoavkodare harness (3) den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Bachmann 51461 N Baldwin 4 -6 -0 B &O NIB fri Shipping
Bachmann 53503 HO New York Central 4 -8 -4 Steam Locomotive & Tender

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBachmann 60502 HO Pacific PCC Streetbil w DCC, Sound & Sparking Trolley Pole anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

BACHMANN 00 GAUGE - KLASS 37 153 DUTCH CIVIL MOTINEERS DIESL RENUMBEröd - lådaED