B2 FÖRHÅLLANDET TILL GRÄNSÖVERSKRIDANDE DUNGEONS OCH drakeER TSR 9034 3 TRYCKT 1ST ST


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Bachman 01313 Tågset Acela HHP -8 Lokomotiv klar att köra Nor'Easter

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
B2010C32W Executive Desktop C -130H Hercules grå 1 100 modellllerlerl Airplan
Bachman 51572 N skala PRAIRIE 2 -6 -2 och TEN - SÖDRAN (grön)

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenBachman 64305 HO PRR F7A Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Bachman 6602 HO skala SD70ACe w DCC Sound Value, NS Erie Heritage
Bachman -Alco FB2 DCC klar NYC - HO

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
B2b Replicas 85546 HO Progress järnväg EMD SD70ACe -T4 Diesel Locomotive \DM02

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
B2Five ACID RAIN Series K6 Jungle Stronghold ST2k set icke -skala PVC Figur NY

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Bachman F7A STORA NORTHERN a Dual Mode Decodeder DCC NYBachman -Op Coal Dump bil DMIRvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
B32 Porsche 1 18 VW T3 Multivan 1984 Volkswagen blå metalliskt KK tärningskast limite
Bachmann - 72 'Hwt Obrvnt B &O HO

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Bachmann - tåg E - Z - kommando Dcc Sväng vänster - Ho skala

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Bachmann -0 -6 -0 DCC Bethlehem HO
B39072 Executive Desktop modellllerler Air Force One (USAF) 7 plan Set modellllerler Airplan
BACHMANN 00 GAUGE - 32 -425X - KLASS 24 DIESL 97201 RTC DERBY FORSKNINGSmodellllerZON

På tisdagen godkände ministerrådetBACHMANN 00 GAUGE - 38 -425 täckt av BOGIE HOPPER WAGON TRAFFISKA TJÄNSTERBachmann 00739 Thomas tankmotorn Whistle och Chuff Trainset OO skala BNIBBachmann 13901 HO Santa Fe 80's tunga tungviktare Pullman sovvagn w LED ljusing den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Bachmann 29801 On30 trä Side -Dump bil (3)
Bachmann 31 -189 Jubilee Falklandsöarna 45606 BR grön tidig väderlek BNIB

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenBachmann 31 -450D Br svkonst 2 -6 -2 Ivatt Clase Tank Loco 41324 mänta en Caja Nq anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

B437 -2Bubbilene H0 1 87 Set Reichspost I Motorsport MB BMW Ecc.Nuovo, Nuovo