bilkult Morris J -typ 1949 grön 1 43 ATC0806


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
AV4732013 Aviation 400 British Airways B737 -200 Förlaga flygagagplan

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
bilkult Porsche 550 Durlit Spider - silver - 1 43
Avalanche Warspel Panzer Grenadier samling - 12 Supplemänts EX

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenAvalon Hill AH 852 1983 Powers och Perils RPG - fantasi Role spelaing spel -förseglad Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Avalon Hill DUNE DUEL science fiction board warspel expansion, i krympling
Avalon Hill Storm över Arnhem Warspel Folio Edition Mint i Shrinkvinge

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
biljärnväg 798 remorque 998 DB {65533;rough 65533; p IV Digitale son -HO -1 87 -ROCO 52631

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
biljärnväg Diesel 5042 -08 {65533;rough 6553333; p III -IV OBB Digital Son -HO -1 87 -ROCO 73143

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Avancerade D &D Metal Miniatures Dungeon &drakes 32 Grenadier modellllerlerAvancerade Dungeons och drakes planscapeplan för konflikt (TSR 2615) slutfördavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
biljärnväg FNC XBD 5649 Montpellier {65533;65533p III digitals son -HO -1 87 -R37 41010S
AVANT GARDE 1 48 MIKOYAN MiG -31B BS Foxhound

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Avbryt 1 18 Bentz E320 röd Sun stjärna 1152

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. AVENGER OCH ADVERsaries IRON MAN förundras DIAMOND Staty
biljärnväg Renault VH X2119 ex PLM Avignon Sncf 65533;rough6553333; p III digital son -HO 1 87 - REMB
Avengers 3 Infinity War - Hulkbusster 1 10 skala Staty

På tisdagen godkände ministerrådetAvengers Emma Peel John Steed Action FIGURE SET 1 6th Product Enterprise 12Avengers Infinity War förundras Legends Thanos Series Set of 7 Bygg en figurAvengers Oändliga War Movie Masterpiece Iron Spider -Man samlaible Figur den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Äventyr Combo Spela SET, NY av Schylling
Avenue 43 1957 Sauter -Porsche Bergspyder röta hkonstse 1 43 bilCult modellllerler

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAVIATION 400 1 400 –AV4742009 BOEING 747 -200 –JETT8 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

biljärnväg VT 89 -9 -HO -1 87 -TRIX 22714 DEP103 -019