bilCult - Divers spelaboy A48 Cabriolet 1948 - 1 43


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
bilKULT Manic GT 1969 AUT -0502

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
bilCult - Fiat 1500 Barchetta Kompressor 1943 - 1 43
bilLEGIENDER AV USSR - RYSKA SOVIET MINI buss ZIL 118

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenbiljärnväg Renault VH X -2044 Avignon ep III -HO 1 87 -REE MB15 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt biljärnväg X3800 Picasso Lyon -Vaise Sncf {65533;65533p IV digital son -HO 1 87 - LSmodellllerLERS 1013
bilsekt 1 43 Walter WZ 1500,vit, Tjeckien 1921 L.E. 333 pcs.

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
bilCult 03008 1952 Gutbod Superior Sport Roadster gr 65533;, n modellllerlerlbil hkonstse 1 43

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
bilCult 06028 - 1956 Skoda 440 Spkonstak Polytex Roadster Prödotypen CZ 1 43

Försäkringskassan: Regeringen underskattar bilsekt Mismaque Squal 1960 röd 1 43 ATC0508bilVÄRLD AMM154 1971 PLYMOTH DURS 340 CURIOUS YLlåg MCACN DIESbil 1 18vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
bilCult 0709 - Velam Isetta Rekordwagen Record bil Voture de Record 1957 1 43
bilvärld 1 18 1958 Plymouth Furioso Christine para Venta Basura Patio Versi 65533;65533n;

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
AV -8B HARIER II PLUS trumpetare Kit TR 02286

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. AV7241004 1 72 SAAB DRAKEN j35 13 -10 Su 65533;65533;dois m 65533;lj5533;
bilCult modellllerler 02009 1964 Steyr -Puch Adria TS Coup 65533;65533; champagner 1 43
Avalon Hill 1984 - Hornet av Roland - A Lord of skapelsen Expansion Modul

På tisdagen godkände ministerrådetAvalon Hill spel företag Conquistador Age Of Exploration NY SEALD 1983Avancerad Alloy 1 22 105mm Reg.Avancerade Dungeons och drakes Dungeons Masters Guide Premium 1st Edition Reprint den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Avant Slot 51302 Porsche Kremmer No1 Gras le Mans Nouveau Embarhand,65533;6553333;
Avdelning 56 Harry krukmakare Ollivander s Wand Shop Set NY samlaibles Decor

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAvengers 2 Ultron - Ultron Multi Pose modellllerler Kit Vinette -DRA38148 anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

bilgraferad 1 16 SCOLE Dukes of Hazzard GENERAL LEE Dodge Charger MPC modellllerlerl Kit