Airfix A00115 Junkers Ju87R -2 B -2 Stuka 1 48 skala modelllllerler Kit


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Airmouth 3pcs 25rd Mag militär- Style Turbo Magazine for APS Tokyo Marui 1911 GBB

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Airfix A0013A modelllllerlerl, Multi, 1 72 skala
Airmjuk E &C SR16 RAS Front Kit Handguard järnväg System for M -Series AEG

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenAirmjuk Gear PTS 2pcs EPM 150rd Utökad Polymer Magazine för M -serien DarkEkonsth Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt AirmjukhFire 5KU CNC 160mm B -10M Stil Lägre räckningssystem för AK AEG GBB
Airways Vac Formulär 1 48 E.E. CANBERRA B (I)8

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Airfix A005330 1 72 WWII Bomber Re -tillförsel Diorama och byggnader modelllllerlerluppsättning

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Airfix A00707 modelllllerlerl, Multi, 1 72 skala

Försäkringskassan: Regeringen underskattar AJ676 JOUEF HO LOOMOTIVE ELEKTRIQUE CC 717 SNCF Ref 8541 ETAT MOYENAK - Interactiv Supplies & Tillbehör AK - Interactiv AFV Series Officiell Ba Mintvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Airfix A009182 Annan Gloster Meteor F8 modelllllerlerl
AK02050 - Ak Interactive - US Moderne flygagagplan 1

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Akademi 1 700 USS Enterprise CV -6 flygagagplan bilrier modelllllerlerl u IA

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Akademie 13521 35 e skala USSR M10 Lend -Tank Destroyer c w 5 Master låda figurer
Airfix A11002 De Havilland Sea Vixen 1 48 skala,BRAND NY
Akademin 1 35 Tysk kung Tiger Sista produktionen biltograf Decal 13229

På tisdagen godkände ministerrådetAkademin 1 35 I.D.F. M13 Fitter Compact Reparation av fordon Eduard Etch SetAkademin ACA1251 modelllllerlerl Kit, DiverseAkademisk Panzer IV H W Armor Tank skala 1 35 Plast modelllllerlerl den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Akira Nakai -San Figura per 1 18 GT -anda Porsche RWB 964 993
Äkta Beyblade Burst B -96 Infinite Spin Bey Stadium DX Set

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenÄkta Korea Turning Mebild W MEGA EVAN röd Great Transformer Robot bil leksak anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Airfix A1364 - 1 35 Tiger -1, Late Version