AFV Club 1 35 skala AF35254, M728 Motorfordon.


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
AH722 ROVÄGSBETECKNING SHYNE RODZ KOLLEKTION FORD SEDAN 1937 1 18 Ref 30088 NB

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
AFV Club 1 35 T -34 76 1942 43 Factory 183 Fullständig intern Kit AF35144
AHM 0 -6 -0 Electric SIDE TANK STEAM Locomotive G HO BURLINGTON NIB

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenAHM Rivarossi HO 1920 65533; Canadian Pacific'A 'Set med Interiors.Nytt villkor Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Aifrix Plastic Soldiers Set Bundle slumpmässiga paket
Aiguillage droit gauche manuel R5 {65533;rough 6553333; 15 degr 65533;;rough 65533; s train de jardin -G -1 22.5 -LGB 1815

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
AFV CLUB 1 35IDF M109A1 ROCHEV - AF35272

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
AFV Club 1 350 värld War II US militär- amphibious fordon set Pljapan importeraeraera

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Ainstay Mini Terrain Sloop låda MintAir Force 1 -Harbin Z -9 Haitun PLA, Kina -AF1 -00069vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
AFV Club 1 35 35232 SdKfz 232 (Early) militär- modelllllerler Kit
Air New Zealand Boeing 777 -300ER 1 200 -skala modelllllerlplan kopia av 777 -luftfkonstyg

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Airberlin Etihad Airways flygbusss A320 200 Herpa 556569 a 320 Air Berlin D -Abdul

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. flygbusss A340 -600 Lufthansa FC Bayern Audi Tour USA 1 200 Limox vinges Lh49 A340
AFV Club 35128 1 35 Stryker M128 MGS Fordon
Aires 1 32 F8J Detail Set for TSM AHM2100

På tisdagen godkände ministerrådetAires 4091 48 Bf110G4 Detail Set w 2 Engines for RevellAirfix 1 144 Apollo Saturnus V A11170Airfix 1 48 Westland Lynx Army AH -7 09101 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Airfix 1 72 Bristol Bulldog
Airfix 1 48 skala Albion AM463 -Point Refueller modelllllerlerl Kit UK POST FRI

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAirfix A002111 modelllllerlerl, Multi, 1 72 skala anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

AFV CLUB 35347 1 35 Husky Mk III Monterat mindetektorfordon