Ädla franska riddare vid Crecy 54mm 1 32 Tin Målad leksak SoldierMuseum


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Aeroklassics 1 400 UZBEKISTAN IL -76

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Adler Antique järnvägway, 31 cm, tillverkad av tenn - Wilhelm Schweizer -
Aeronca 7AC Champion, Dumas Balsa trä modelllllerler Airplan Kit

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenAF 1 64 CYLINDRICAL HOPPER WABASH LIO48661 NIB ÖPPES ALDRIG Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt AF NORFOLK & WESTERN 1 64 CYL HOPPER LIO48670 NIB ÖPPES ALDRIG
AF1 72 Kinesisk flygagagvapen J -8B fighter Alloy Färdig produktmodelllllerl

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Adrian Jhuang x King Hideus leksaker Portalgeist Aforgomon - Kaiju Sofubi

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
ADS -986HTG HV Alturn Digital Servo High Torque

Försäkringskassan: Regeringen underskattar AFA 80 GI JOE SCI -FI 1991 serie 10 Riktad energiexpertAFA 85 stjärnornas krig 1977 Loose Original Stormtrooper HK First 12 Kenner vit NMvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
ADV Azimut Productions 1 35th skala hkonsts FIAT AB41 Post nr 001
Aficionados a Brazos, Juego de guerra'700 CLASH DE BRAZOS, New, English

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
AFV 1 35 Rommel s Mammoth DAK AEC pansarfordon

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. AFV Club 1 35 M6A2 Early Version Plastic modelllllerler Kit 35238 AFV35238
Advanced Dungeons and drakes 2nd Edition Forget Realms The Bloodsone Lands
AFV Club 1 35 M10 Tank Destroyerjapan importeraeraera

På tisdagen godkände ministerrådetAFV Club 35277 1 35 IDF Sho't Kal Dalet Tank w Battering RamAfx 21031 Mega G Gt40 Miles Megag Ho Slot bil.Helt nyAG052 Persisk Archer Lastning av First Legion den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Agent Nigo Medicom 1 6 skala 12 65533rädräd 655333; Figur MIB POTA stjärnornas krig BAPE Badande Ape 170
AGV Casco Valentino röd Gp Phillip Island 2004 Champion Motogp 2004 Minichamps

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAHC 1 50 DIESCAT DAF 220 NO 430 BBA DEN OUDSE buss NM låda anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Advanced Dungeons och Dungeon Masters Guide Handbok Gygax Memorial Edition