Accucraft AMS AM2201 -11 låda bil - D &RGW Moffat Logo 20.3 skala


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Acme 1 18 Masterpiece Kollektion Sunco 21.6m 24hrs Le Mans 512m M18001

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Accucraft AMS AM2201 -18 låda bil SP SYDHERN PACIFIC 1 20.3 skala
ACME 1932 Ford Grand National Deuce Series begränsad pcs 1 18 New Item

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenACME 1970 Chevelle SS Monaco orange med Vinyl Top 1 18 LE 454pcs svår att hitta Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt ACME 45036FS SET 2 bilRI SPONDE ALAT
ACME 50165 Bz30800 2a klass livrea ricano isabella, FS

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Accucraft AC93 -010B AC93 -011A C -30 -1 SP Caboose, limiterres Messingmodelllllerl

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Accucraft AM32 -50x PFE Reefer bil UP SP Double Herald R -40 -10 Metal Sided, 1 32

Försäkringskassan: Regeringen underskattar ACME 55018 Set UTMR bilrozza Z Diagnostica Segnalmänto blå bianco 2 bagagliaiAcme 55202 FS Direttissimi'Freccia del Sud' 'Treno dvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Accucraft Large skala D &RGW Bumble Bee Tender Endast 1 20.3 modelllllerlerl Tåg Electric
ACME 604416 lokomotiv TRAXX E186 191 SNCF FRET skala 1 87

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
ACME 9064 Ruortbahn bilgo 185 684 järnvägbool TRAXX blå silver Ep6 87 Neu OVP

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. ACME ACME1805608 - OLDSbilenE 442 1970 svkonstE röd 1 18
ACE -25 –Fokker EII, 33 15 Otto Kissenbert –Riddare av skidorna –John Jenkins
ACME H0 50797 Järnvägstransport UIC -X -2'1 klass typ 2000R 65533;Jubilee FRAM5533;65533;65533; Livery XMPR FS

På tisdagen godkände ministerrådetACME Schlawagen Typ T2S 1982,FS, blå mit TEN -LogoACspela 1 6 röd läder Coat Clothing ATX036B Set F 12''Kvinnlig figurBody GåvaAction Figur 1 6 DID Napoleon Bruce Royal Scots Ligne infantry Rgt - Empire den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Action man gi joe action team geyperman äventyrare röd tröja
Activision - Destiny figur Titan 1 6 Version Deluxe extra vapen

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAD &D 1 a upplagan I11 NEEDLE förseglad i Orig Shrink Herregud anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

ACE CATALOG EXC DEN ROLEPANDE spel Modul världs Rulebok