AA39404 Valiant B (PR)Mk 1 144 Förlaga WZ399 RAF nr.543 Sqn


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
ABC BRIANZA KIT BRK43154 ALFA ROMEO 1900 POLISIA

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
AA70188 av bilkonst ALFA ROMEO 4C (VITE) 1 18
ABC BRIANZA KIT BRK43256 ROLLS ROYCE silver BRAITH PARK WARD SPORTS SALOON 1949

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenABC BRIANZA KIT BRK43329 ALFA ROMEO 2300 GRABER 1938 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Abc sc1 43 alfa romeo 2300b lungo castagna 1938,fabrik bulit
Aberants Genestealer Cult Commission Superbelly Målad 40K

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
AA7716 av bilkonst NISSAN Skyline GT -r (R32) 1 18

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
AA811036 av bilkonst MASERATI MC12 FIA GT1 2010 A. HEGER A. MUELLER 18

Försäkringskassan: Regeringen underskattar AbleNet 3005033 Pudgy The Piglet.Bästa prisAbrex 1 43Skoda modelllllerler (Felicia 120L Octavia) de flesta typer färger alla.97eavhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
AA85470 av bilkonst PORSCHE 550 SPYRER RS bilRERA PANAMERICAN1 18
ABS -707BX –Abrex Skoda 110R Coupe - röta - 1980 –1 18

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Absorberande hämnare, skurk begränsad hkonstsmodelllllerl kit 1 6 skala av koma

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. AC Gilbert American flygagaer 988 1956 konst Reefer
Ab23 RoCo HO Gauge 43693 DB Cream & blå SAAR Diesel Loco Exc lådaed
AC modelllllerlerler 35038 1 35 US Pershing Tank Riders, Koreakriget (del.3)

På tisdagen godkände ministerrådetACA12533 - Akademi 1 72 - A -6E Intruder VA -95 Gröna ödlorAcad ’directo ’,65533;mie 1 35 –T -34 76 Non.183 Produktion D'usine - Academy 135 T3476 FactoryAcademy 12266 MIG -29UB FULCRUM B Air Craft Combat plan War Assembly modelllllerler u IA den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
ACADEMY FRAMT u 1 10skala IRON HORSE 80 BIG TWIN HARLEY DAVIDSON KLASSIC 15501
ACADEMY Tiger -1 Tank Late Production Version 1 35 Plastic modelllllerler Kit (AY13314)

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenAccucraft AMS AM2202 -57 Idler Flat bil D &RGW Narrow Gage 1 20 NIB anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Abacus spel 03112spelDice Pyramid