15 GI Joe Mycket 70 -tals vit Tiger Hunt Fånga Pygmé Gorilla Sea äventyrr serier


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
15mm WWWWII British MONTY s HOUNDS Flames of War Europe BRAB08 FoW värld War II 2

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
15 Meters mjuk Boneless Octopus Kite Skypromänader Amethyst friluftsskepp
15x C06 dvärgkrigare kämpar slotta citadel gw spelarbetarhop dvärgar dvärgar

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredaren16 Tornado Foosboll Table Baringar Nuts.Sjöfkonsten är fri Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt 16794 IXO PEUGEröd 206 WRC N 65533; (sdrag)65533; 2 MONTE bilLO 2003 R. BURNS 1 43 RARE
17 -DOF Intelligent Arduino programmerbar Humanoid Robot Motion kontrollera Robot

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
15 X Metal Space Fleet Ships, spelverkstad, slåssflet Gothic, slåssship

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
150 -bitars pussel Sailor Moon Crystal Moon minipussel 10x14.7cm JP

Försäkringskassan: Regeringen underskattar 170mm Warhammer 40K WDS pianist Orks Megatrakk Scrappyet f551775 REBELLION BORD spelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
1500 -400 stycke Jigsaw pussel Masters Plus Takers Test 1 kvalitet Great Barrier
18 Färger 1 1 skala HK417 Sniper Rifle Gun 3D Pappersmodelllllerl Pussel Kit Cosspela DIY

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
180mm hkonsts Figur modelllllerler Kit CAT MAID Obelastad Garage Kit Sexy Girl Staty NY

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. 186 årgång G1, min lilla ponny, dubbelt så fina unicorn -knappar
150mm - Avengers Hellikarier
18S260 PORSCHE Cayman GT4 Klubsport 2017

På tisdagen godkände ministerrådet1909 Mercedes 200 PS Blitzen Benz vit av BoS modelllllerler LE of 1000 1 18 skala New 1920 s AC Williams Cast Iron Rumble Seat Coupe, grön, Original1927 ROLLS -ROYCE WAYMANN SALON - 1 43 VÄSTRA modelllllerLER ICKE METAL den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
1930 -talet Meccano leksak Microskop Glas Vials & Slides Science Set in grön trä låda
1930's Hubley orange tävlings bil med Driver

I den kommande vårbudgeten ökar regeringen1932 Ford Roadster Street Rod 1 18 Road Legends,Top anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

1518 Liten frödspuzz Masters Wide Sasakura Ironpei Moonljus Bath New